Tabellen

Tabel - 1

~ Oven temperatuur ~Celsius gasovenstand elektrische oven heteluchtoven
50 ° C. - 1 40 ° C.
100 ° C. - 2-3 85 ° C.
125 ° C. - 3-4 105 ° C.
150 ° C. 1-2 4-5 130 ° C.
175 ° C. 3-4 5-6 150 ° C.
200 ° C. 4-5 6-7 170 ° C.
225 ° C. 5-6 7-8 190 ° C.
250 ° C. 6-7 8-9 215 ° C.
275 ° C. 8 10 235 ° C.


~ Temperatuur Converter ~Vul in het veld de waarde in:

 uitkomst is de waarde in;

  Celcius:  

  Réamur:

  Fahrenheit:

   °    °    °

Als men liever de temperatuur ouderwets uit wil rekenen, gaat men als volgt te werk:

Als voorbeeld: 212 ° Fahrenheit (kookpunt) naar 100 ° Celcius(kookpunt) trek van
de 212 °,  32 ° (=0 punt) af. Deel dan 180 ° door 9 en vermenigvuldig dit met 5,
Celcius = Fahrenheit (-32/9) * 5. Réamur = Celcius (/5*4).
De verhouding is; Fahrenheit 212 °- 32 ° : Celcius 100 °: Réamur 80 ° is 9 : 5 : 4.

~ Inhoudsmaten ~Vul in het veld de waarde in:

  uitkomst is de inhoud in;

  Kiloliter = m³: 

  Hectoliter: 

  Decaliter: 

 Liter = dm³:   

    kl.     hl.     dal.     ltr.

  Deciliter: 

  Centiliter: 

  Milliliter = cm³: 

    

    dl.     cl.     ml.     
~ Gewichteenheden: ~Vul in het veld de waarde in:

  uitkomst is de inhoud in;

  Kilogram:  

 Hectogram:

 Decagram:

 Gram:

 Decigram:

    kg.     hg.     dag.     gr.     dg.

 Centigram:

 Milligram:

 Pond:

 Ons:

 Ton:
1.000 kg.

    cg.     mg.     pond     ons     ton (Mg.)